Jazzhors

Oct, 31 2019

Bestyrelsen i Jazzhors, konstitueret efter valg på generalforamlingen 12. januar 2019

Dagsorden i følge vedtægter 1. Valg af dirigent – Kaj Skouboe valgt 2. Godkendelse af referat af sidst afholdte generalforsamling.- Referatet godkendt 3. Formandens beretning. –Formandens beretning fremlagt og godkendt. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab.- regnskabet godkendt 5. Forslag fra bestyrelsen: ingen forslag

 Herunder fastsættelse af kontingent
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 1. Indkomne forslag fra medlemmerne.
 2. Valg til bestyrelsen

  På valg er formand Finn Hansen (modtager genvalg)-genvalgt På valg er Leon Jensen (modtager genvalg)-genvalgt Joan Nymand (modtager genvalg)- genvalgt Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Kaj Skouboe valgt for et år i 2018) ønsker Ikke genvalg. Willy Nygaard Jensen blev valgt Valg af revisor og revisorsuppleant – Peter Møller, revisor og Lene Jacobsen revisor suppleant.

 3. Eventuelt- 39 personer deltog. God stemning med få indslag og positiv holdning til bestyrelsen og dens arbejde.

Formand, Finn Hansen - tlf. 7564 3889

 • mobil 2173 3127 Lupinvej 73 8700 Horsens

Næstformand, Leon Jensen

 • mobil 26 65 12 36 Oktobervej 46 8700 Horsens

Kasserer, Liza Clausen

 • mobil 2190 2013 Fasanvej 22 8700 Horsens

Sekretær, Joan Nymand

 • mobil 2233 0042 Skovbrynet 39 8700 Horsens

Øvr., Peter Hansen

 • tlf. 4026 8075 Rådhustorvet 7 3.th 8700 Horsens

Øvr., Birger B. Iversen

 • mobil 5123 8113 Bøghsgade 1 8700 Horsens

Øvr., Johs. Rasmussen

 • tlf. 7565 4374 Nylands Allé 25 - mobil 2016 2632 8700 Horsens
 1. suppleant, Christian Burmester
 • tlf. 2032 6312 Næssevænget 9 8700 Horsens
 1. suppleant, Willy Nygaard Jensen
 • mobil. 23862610

Beringsvej 90 8700 Horsens

Revisor, Peter Møller

 • mobil 29910776 Rugvænget 19 8700 Horsens

Revisorsuppleant, Lene Jakobsen

 • 4074 8466 Asgårdsvej 18 8700 Horsens