Medlemskab/tilmelding

Medlemskab Kontingentet dækker perioden 1. marts 2021 – 28. februar 2022 – kontingentet udgør kr. 175,- , dog kr. 300,- for et par.

Betaling ved overførsel til Jazzhors’ konto nr. 7140-0001727400 i Sydbank. Kan også betales kontant ved en koncert.

Husk at skrive navn og adresse, så kassereren kan se, hvem indbetalingen kommer fra.

Mere infomation ang. medlemskab kan findes via denne PDF