Bestyrelse

Bestyrelsen i Jazzhors, konstitueret efter valg på generalforamlingen 13. januar 2018


Dagsorden i følge vedtægter
1. Valg af dirigent – Kaj Skouboe valgt
2. Godkendelse af referat af sidst afholdte generalforsamling. - Godkendt
3. Formandens beretning. - Fremlagt og godkendt
4. Godkendelse af det reviderede regnskab. – Fremlagt og godkendt
5. Forslag fra bestyrelsen:
 Herunder fastsættelse af kontingent
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. - Vedtaget
6. Indkomne forslag fra medlemmerne. – Ingen indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
 På valg er kasserer Liza Clausen (modtager genvalg) - Genvalgt
 På valg er Erik Nørregaard (modtager ikke genvalg)
1. suppleant Peter Hansen valgt
Birger Iversen (modtager genvalg) -Genvalgt
Johannes Rasmussen (modtager genvalg)- Genvalgt
 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 2. suppleant Chr. Burmester rykker op som
1.suppleant
2. suppleant: Kaj Skouboe valgt for 1.år.
8. Eventuel Finn bød Peter velkommen og sagde tak og farvel til Erik

Indslag fra medlemmerne.
- Opfordring til fortsat at undersøge muligheden for et ”eget” spillested.
- Forslag om f.eks. to forskellige menutilbud ved arrangementer for at nedsætte betalingen
- Ophæng af info om arrangementer i Apotekergården forskellige steder i oplandet. (Peter Møller hjælper gerne)
- Ros til bestyrelsen for bl.a. at brede viften ud i forhold til genre.
- Kai Skouboe spurgte ind til nyt jazzsted La Vie- Finn redegjorde for møde med restauratøren på La Vie om nyt tiltag.
- Finn orienterede om, at Sct. Ibs skole hjælper med lokale d.21/4 2018 pga. Jørgensens Hotels lukning.

Formand, Finn Hansen - tlf. 7564 3889

- mobil 23315036
Lupinvej 73
8700 Horsens

Næstformand, Leon Jensen - mobil 26 65 12 36
Oktobervej 46
8700 Horsens

Kasserer, Liza Clausen - mobil 2190 2013
Fasanvej 22
8700 Horsens

Sekretær, Joan Nymand - mobil 2233 0042
Skovbrynet 39
8700 Horsens

Øvr., Peter Hansen
Rådhustorvet 7 3.th - tlf. 4026 8075
8700 Horsens

Øvr., Birger B. Iversen - mobil 5123 8113
Bøghsgade 1
8700 Horsens

Øvr., Johs. Rasmussen - tlf. 7565 4374
Pontoppidansvej 3, Lundum - mobil 2016 2632
8700 Horsens

 

1. suppleant, Christian Burmester

- tlf. 2032 6312
Næssevænget 9
8700 Horsens

2. suppleant, Kaj Skouboe - tlf. 6116 9490
Korundvej 44

8700 Horsens
Revisor, Willy Nygaard Jensen - tlf. 2386 2610
Beringsvej 90
8700 Horsens
 

Revisorsuppleant, Peter Møller - mobil 29910776
Rugvænget 19
8700 Horsens