Bestyrelse

Bestyrelsen i Jazzhors, konstitueret efter valg på generalforamlingen 21. januar 2017

Referat

JAZZHORS
Ordinær generalforsamling i JAZZHORS
lørdag den 21. januar 2017 kl. 10.30
i Håndværkerforeningen


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent. Frank Ushus valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Godkendt
3. Formandens beretning. Fremlagt og godkendt
4. Godkendelse af det reviderede regnskab. Fremlagt og godkendt
5. Forslag fra bestyrelsen: Herunder fastsættelse af kontingent.
   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingent uændret 175/300
6. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse
   Valg af formand Finn Hansen (modtager genvalg) - genvalgt
   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
   Leon Jensen. (modtager genvalg) - genvalgt
   Joan Nymand. (modtager genvalg) - genvalgt
   Valg af 1. suppleant til bestyrelsen Peter Hansen (modtager genvalg) - genvalgt

9. Valg ad revisor og revisorsuppleant- Willy Jensen blev valgt til revisor og Peter Møller til revisorsuppleant.

10. Eventuelt. Anders Pedersen takkede Finn for godt formandskab. God debat om muligheden for at skaffe nye medlemmer        og om Facebook

Formand, Finn Hansen - tlf. 7564 3889
Lupinvej 73
8700 Horsens

Næstformand, Leon Jensen - mobil 26 65 12 36
Oktobervej 46
8700 Horsens

Kasserer, Liza Clausen - mobil 2190 2013
Fasanvej 22
8700 Horsens

Sekretær, Joan Nymand - mobil 2233 0042
Anemonevej 144
8700 Horsens

Øvr., Erik Nørgaard - tlf. 7562 0796
Ny Havnegade 32 - mobil 2140 1438
8700 Horsens

Øvr., Birger B. Iversen - mobil 5123 8113
Bøghsgade 1
8700 Horsens

Øvr., Johs. Rasmussen - tlf. 7565 4374
Pontoppidansvej 3, Lundum - mobil 2016 2632
8700 Horsens

1.suppleant, Peter Hansen - mobil 4026 8075
Rådhustorvet 7
8700 Horsens

2. suppleant, Christian Burmester - tlf. 2032 6312
Næssevænget 9

8700 Horsens

 

Revisor, Willy Nygaard Jensen tlf. 7564 1018
Beringsvej 90
8700 Horsens
 

Revisorsuppleant, Peter Møller - mobil 29910776
Rugvænget 19
8700 Horsens