Medlemskab


Kontingentet dækker perioden 1. marts 2019 – 29. februar 2020,

Kontingentet udgør kr. 175,- , dog kr. 300,- for et par.

Betaling ved overførsel til Jazzhors’ konto nr. 7140-0001727400 i Sydbank.

Kan også betales kontant ved en koncert.

Husk at skrive navn og adresse, så kassereren kan se, hvem indbetalingen kommer fra.