Bestyrelsen i Jazzhors, konstitueret efter valg på generalforamlingen 12. januar 2019


Dagsorden i følge vedtægter
1. Valg af dirigent – Kaj Skouboe valgt
2. Godkendelse af referat af sidst afholdte generalforsamling.- Referatet godkendt
3. Formandens beretning. –Formandens beretning fremlagt og godkendt.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.- regnskabet godkendt
5. Forslag fra bestyrelsen: ingen forslag

  •  Herunder fastsættelse af kontingent
  •  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne.
7. Valg til bestyrelsen

  •  På valg er formand Finn Hansen (modtager genvalg)-genvalgt
  •  På valg er Leon Jensen (modtager genvalg)-genvalgt
  •  Joan Nymand (modtager genvalg)- genvalgt
  •  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (Kaj Skouboe valgt for et år i 2018) ønsker
  • Ikke genvalg. Willy Nygaard Jensen blev valgt
  • Valg af revisor og revisorsuppleant – Peter Møller, revisor og Lene Jacobsen revisor suppleant.

8. Eventuelt- 39 personer deltog. God stemning med få indslag og positiv holdning til bestyrelsen og dens arbejde.

Formand, Finn Hansen - tlf. 7564 3889

- mobil 2173 3127
Lupinvej 73
8700 Horsens

Næstformand, Leon Jensen

- mobil 26 65 12 36
Oktobervej 46
8700 Horsens

Kasserer, Liza Clausen

- mobil 2190 2013
Fasanvej 22
8700 Horsens

Sekretær, Joan Nymand

- mobil 2233 0042
Skovbrynet 39
8700 Horsens

Øvr., Peter Hansen

- tlf. 4026 8075
Rådhustorvet 7 3.th
8700 Horsens

Øvr., Birger B. Iversen

- mobil 5123 8113
Bøghsgade 1
8700 Horsens

Øvr., Johs. Rasmussen

- tlf. 7565 4374
Nylands Allé 25 - mobil 2016 2632
8700 Horsens

 

1. suppleant, Christian Burmester

- tlf. 2032 6312
Næssevænget 9
8700 Horsens

2. suppleant, Willy Nygaard Jensen

- mobil. 23862610

Beringsvej 90

8700 Horsens

Revisor, Peter Møller

- mobil 29910776
Rugvænget 19
8700 Horsens

 

Revisorsuppleant, Lene Jakobsen

- 4074 8466
Asgårdsvej 18
8700 Horsens